RESULTSઇનોવેશન ફેર ૨૦૧૬-૧૭ :

ક્રમ

ઇનોવેટીવ ટીચરનું નામ
શાળા 
કૃતિની વિગત
 
1 શ્રી મુકેશભાઇ એચ. ચૌધરી

બીજુરપાડા પ્રાથમિક શાળાતાલુકો : સુબીરજિ. ડાંગ

 

સ્માર્ટ ટીચીંગ - લર્નિંગ બોક્ષ 

2 શ્રીમતિ નયનાબેન એસ. પટેલ
ગાઢવી પ્રાથમિક શાળા કેન્દ્ર : ગાઢવીતાલુકો : આહવાજિ. ડાંગ

 મૂંઝવણનો ઉકેલ

3 શ્રી ભરતભાઇ વી. કળસરીયા
  

આહેરડી પ્રાથમિક શાળાતાલુકો : વઘઇજિ. ડાંગ

 Back up to Level up

 


શાળા સ્‍વચ્‍છતા એવોર્ડ :  ર૦૧૬-૧૭ :

ક્રમ
શાળાનું નામ
આચાર્યશ્રીનું નામ
તાલુકો
મેળવેલ ક્રમ
1 ચિકાર પ્રા. શાળા
શ્રી નિતિનકુમાર બી.પટેલ
વઘઈ
પ્રથમ
2  સાકરપાતળ પ્રા. શાળા
 શ્રીમતિ સુનંદાબેન બી.ગાવિત
વઘઈ
 દ્રિતિય 
3  સરદાર વિધાલય આહવા
 શ્રી સુનિલકુમાર સી.બાગુલ
 આહવા
 પ્રથમ
4  ગોંડલવિહીર પ્રા. શાળા
 પરમાર મહેશભાઈ વી.
 આહવા
 દ્રિતિય 
5  બીલીઆંબા  પ્રા. શાળા
 વિમલકુમાશ ડી.ગાવિત
 સુબીર
 પ્રથમ
6  કરંજડા  પ્રા. શાળા
 પટેલ જિજ્ઞેશકુમાર એમ.
 સુબીર
 દ્રિતિય 


Update  27/06/2017